Vervolgtraject Vlaamse Klimaattop loopt

Opgelet: de agenda is geüpdatet sinds dit artikel werd gepubliceerd. Bekijk de actuele agenda op de pagina 'Rondetafels en klimaatengagementen'

De Vlaamse Klimaattop op 19 april 2016 gaf de aftrap, nu werken we in de diepte met specifieke rondetafels waarin belanghebbenden en beleidsmakers elkaar inspireren over manieren om sneller, slimmer en fundamenteler op weg te gaan naar een koolstofarme economie en samenleving. De eerste rondetafels vonden plaats in juni en juli, hieronder vind je een link naar de beschikbare verslagen. Daarnaast zijn ook de data voor de klimaatrondetafels Welzijn en Industrie bepaald (agenda september).

Agenda juni 2016

16 juni

‘Startevent project Stroomversnelling: traject naar een Vlaamse Energievisie en Pact’.

Dit is evenwel geen specifieke klimaat-rondetafel gezien het thematisch ook andere finaliteiten omvat én een eigen timing volgt, maar het onderdeel energie-efficiëntie is wel een gezamenlijke opdracht van de Vlaamse Klimaattop en Stroomversnelling.

20 juni Klimaatrondetafel "Landbouw en Visserij"
24 juni Stakeholderoverleg circulaire economie in Vlaanderen (OVAM), met o.a. de discussietafel “circulaire economie als cruciale bijdrage aan het klimaatbeleid”.
30 juni

Klimaatrondetafel "Omgeving en Natuur"

Op de laatste dag van juni vonden zo’n 115 stakeholders hun weg naar Mechelen voor de rondetafel Omgeving en Natuur met deeltafels ruimtelijke ordening, leefmilieu, omgeving, en natuur en bos.

Lees de conclusies en ontwerpverslagen verder in Klimaatkrant 3

Agenda juli 2016

7 juli Studiedag over reducties van gefluoreerde broeikasgassen bij koeling (i.k.v. Vlaams Actieplan reductie uitstoot F-gassen 2015-2020).

Agenda september 2016

8 september Klimaatrondetafel "Gebouwen, onroerend erfgoed en de tertiaire sector"
12 september Rondetafel "Klimaat en Onderwijs"
12 september

Klimaatrondetafel "Welzijn"

Meer informatie i.v.m. de klimaatrondetafel 'Welzijn' in het volgende artkel van Klimaatkrant 3

16 september Rondetafel "Klimaat en Industrie"

Agenda oktober 2016

3 oktober Tweede klimaatrondetafel "Landbouw en Visserij"
17 oktober Tweede rondetafel "Klimaat en Onderwijs"

Rondetafels in voorbereiding (nog geen datum bepaald)

  • Klimaatrondetafel "Mobiliteit"
  • Technische klimaatrondetafel "Culturele infrastructuur"
  • Klimaatrondetafel "Sensibilisering cultuur, jeugd, media en Brussel"