Kreten en gefluister: Jan Aerts

Foto Jan Aerts, Futureproofed

De ruimtelijke ordening is in Vlaanderen helemaal verneveld. Iedereen kon overal gaan wonen dankzij de auto. De factuur voor het onderhouden van de infrastructuur is intussen onbetaalbaar geworden. Je kan ook niet overal hoogwaardig openbaar vervoer aanbieden. Er zullen moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.