Kreten en gefluister: Daan Curvers

Foto Daan Curvers, Cogen Vlaanderen

Het warmtekrachtkoppelingpark in Vlaanderen levert een primaire energiebesparing op van ongeveer 20 procent. Dit gaat uiteraard gepaard met een grote CO2-emissiereductie. Ik kom vandaag kijken welke rol warmtekrachtkoppeling kan spelen in de context van klimaat. Ik ben zelf overtuigd van het belang, maar het moet in het geheel passen.