Koetswerksector engageert zich voor één miljoen duurzame herstellingen op één jaar

Logo duurzaamheidslabel Long Life Repair van de carrosseriebedrijvenBegin juni lanceerden werkgeversorganisaties TRAXIO en FEBELCAR, die de carrosseriesector vertegenwoordigen, hun duurzaamheidslabel Long Life Repair.
De Belgische koetswerksector wil zo op één jaar tijd 1 miljoen duurzame herstellingen uitvoeren.

Het Long Life Repair label bouwt verder op het bestaande kwaliteitslabel Eurogarant en zal toegekend worden aan alle carrosseriebedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. 'Koetswerkbedrijven zijn vaak kleine kmo’s. Als kleine kmo is het niet evident om een heel traject te doorlopen waarbij je onderzoekt wat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor jouw bedrijf juist betekent', legt Philippe Decrock, woordvoerder van Traxio uit.
'Daarom zijn wij vanuit de federatie gaan kijken naar de verschillende deelaspecten – people, planet en profit – en op welke vlakken onze kmo’s nog een stapje verder kunnen gaan dan wat wettelijk verplicht is.' Dit werd vertaald naar verschillende criteria, die opgenomen worden in de auditprocessen van het bestaande kwaliteitslabel.
'De bedrijven worden niet aan hun lot overgelaten. Ze worden extern begeleid en krijgen vervolgens onmiddellijk erkenning in de vorm van het label. Tegelijkertijd krijgen ze versterkte hulp op vlak van kostprijsberekening', aldus Decrock.

Om het Long Life Repair label te halen moet het koetswerkbedrijf onder meer maximaal inzetten op hergebruik en recyclage van onderdelen, aandacht hebben voor energieverbruik en zijn personeel continu opleiden en motiveren. 'Een van de dingen waar bijvoorbeeld aandacht voor moet zijn, is het type vervangvervoer dat je aanbiedt tijdens de herstelling. Waarom geen auto met een lage CO2-uitstoot of voor wie binnen de tien kilometer woont, een fiets', zegt Decrock.
'Long Life Repair is bedoeld om te leren. We delen expertise met de bedrijven. We gaan er ook van uit dat deze aanpak zal groeien doorheen de jaren. Binnen enkele jaren zullen we kijken of we dingen moeten bijsturen of hier en daar de lat wat hoger kunnen leggen. We hebben ook aandacht voor de nieuwe technologieën of producten die opduiken waardoor we bijvoorbeeld de spuitkabine niet moeten inzetten, een uitdeuksysteem waardoor we afvalstoffen vermijden of herbruikbare alternatieven voor het wegwerp schuurpapier dat nu vaak gebruikt wordt.'

Het duurzaamheidslabel kan op enthousiasme rekenen bij de bedrijven, zegt Decrock. 'Er is nog geen enkel bedrijf dat zegt dat ze niet mee gaan doen. Men beseft dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een noodzaak wordt. De laatste jaren merken we ook dat zowel particulieren als verzekeringsmaatschappijen daar naar kijken. Bovendien zitten we in Europa met vrij verkeer van goederen en moeten we onze concurrentiepositie in het oog houden. We zien om die reden veel kwaliteitslabels en keurmerken ontstaan. We besloten dus de koe bij de horens te vatten.'
Op termijn hoopt Traxio ook andere deeltakken van de mobiliteitssector zoals de verkoop, verhuur, mechanische herstellingen of fietszaken aan te zetten tot verdere verduurzaming.