Ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed.

Tijdens de Vlaamse Klimaat- en Energietop op 1 december sloot de Vlaamse Regering een Klimaat- en Energiepact af.

De Vlaamse ministers slaan de handen in elkaar voor een beter klimaat met straffe klimaatambities voor de eigen organisatie.