Het middenveld denkt en doet mee

Tal van middenveldorganisaties waren aanwezig op de Klimaat- en Energietop. Klimaatkrant sprak met een aantal van hen.

Julie Vandenberghe – Klimaat- en Energiebeleid WWF

Logo WWFWWF is een internationale organisatie. Samen met onze kantoren in andere landen werken we constructief aan oplossingen voor klimaatverandering. Oorspronkelijk was WWF veel bezig met dieren. Als je de habitat van dieren wil beschermen en het samenleven van mensen en dieren wil vergemakkelijken, moet je rond klimaatverandering werken. Wereldwijd hebben we zowel mitigatie als adaptatie projecten. We hebben bijvoorbeeld een herbebossingsproject in Congo, waar veel ontbossing is. Hoe meer er ontbost wordt, hoe meer CO2 er in de atmosfeer vrijkomt. Omdat België een industrieland is, kan je hier de beste bijdrage leveren aan het klimaat door te zorgen dat de emissies naar beneden gaan en dat onze eigen voetafdruk verkleind wordt. Daar zijn we in hier vooral mee bezig.

Wij werken met iedereen samen: ngo’s, bedrijven en overheid. We dragen graag ons steentje bij waar we kunnen helpen. Wanneer we naar de klimaattop gaan hebben we een internationaal samengesteld team dat contacten heeft bij alle mogelijke delegaties. Zo kunnen we voorstellen doen. In België werken we zowel federaal, Vlaams, Waals als Brussels. Volgens ons is het gebrek aan coherentie tussen deze verschillende beleidsniveaus een probleem. Vlaanderen heeft nu wel plannen om stappen vooruit te zetten, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Maar als we de doelstellingen voor 2020, 2030 en later willen halen, gaat samenwerken met andere beleidsniveaus cruciaal zijn.

Ik krijg vandaag de indruk dat de verschillende ministers dieper naar het thema klimaat gekeken hebben. Het Vlaams parlement heeft een mooi signaal gegeven om over de partijen heen over klimaat na te denken en een langetermijnvisie uit te werken. We kunnen alleen maar hopen dat die Vlaamse klimaatresolutie ook door de regering wordt opgepikt. Nu nog de uitvoering, zou ik zeggen.

Lotte Van Boxem – Stafmedewerker duurzaamheid KVLV

Logo KVLV - vrouwen met vaartAls vrouwenorganisatie zijn wij altijd al sterk bezig geweest met duurzaamheid, maar twee jaar geleden hebben we duurzaamheid en transitie ook effectief verankerd in onze missie en visie. We willen het verhaal van de deeleconomie en een duurzame samenleving meer uitrollen op het platteland. De nieuwe initiatieven, zoals geef- en ruilbeurzen, die je vaak in de steden ziet opduiken, proberen wij tot bij onze lokale ledengroepen te krijgen. Zo hebben we op twee jaar tijd 500 geef- en deelinitiatieven gerealiseerd. Het zijn voornamelijk evenementen, maar soms ook permanente initiatieven zoals weggeefkasten in bibliotheken of cafés.

Ook in de workshops en activiteiten die we organiseren zitten inspirerende dingen om de persoonlijke ecologische voetafdruk van onze leden te verkleinen. Zo vind je in onze activiteitenkalender bijvoorbeeld workshops over zelf ecologische poetsproducten maken of bezoeken aan fair fashion winkels.

We voelen dat dit thema leeft. Zeker met de thema’s geven en delen of herbestemming van materialen gaan veel groepen aan de slag. Toen we bijvoorbeeld in ons magazine een artikel schreven over autodelen op het platteland, stapte een van onze leden daarmee naar haar gemeentebestuur met de vraag of er in de gemeente niet op ingezet kon worden.

Het laatste half jaar hebben we ingezet op de levensduur van elektrische apparaten. Hiervoor hebben we samengewerkt met het Transitienetwerk Middenveld. Om dit thema aandacht te geven organiseerden we bij onze leden een wedstrijd rond de langstlevende apparaten. KVLV doet ook beleidsaanbevelingen. Bijvoorbeeld dat de BTW op herstellingen naar beneden moet, dat er vijf jaar garantie moet zijn en dat vervangingsonderdelen langer beschikbaar moeten zijn. Het kan echt niet meer dat elektrische apparaten gezien worden als wegwerpproducten.

Lien Vandamme – Beleidsmedewerker klimaat 11.11.11

Logo 11.11.11 - vecht mee tegen onrechtWij zijn een coalitie van Noord-Zuid organisaties, dus wij bekijken het thema klimaat met de blik van het Zuiden. Wereldwijd zie je momenteel dat klimaatverandering vooral een impact heeft in het Zuiden. Het maakt ontwikkeling moeilijker. Daarom moeten Vlaanderen en België een ambitieus klimaatbeleid voeren.

Daarnaast hebben we ook een historische verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde. We moeten ontwikkelingslanden helpen in hun klimaatuitdagingen. Zowel met de ontwikkeling van een koolstofarme economie als op vlak van adaptatie. Daar werd vandaag helaas niet over gesproken. We vinden het goed dat Vlaanderen haar ambitie rond klimaat wil opkrikken, maar we betreuren dat de internationale blik ontbreekt.

De Vlaamse en Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering is te laag. Zowel in vergelijking met wat de buurlanden doen, wat nodig is als wat we zouden kunnen doen. Tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen werd beslist om ontwikkelingslanden tegen 2020 jaarlijks met 100 miljard dollar te steunen in de strijd tegen klimaatverandering. België beloofde in Parijs 50 miljoen euro per jaar. Dat is volgens ons geen billijke bijdrage binnen het totaalplaatje.