De Europese Routekaart 2050

De 2°C-doelstelling is niet nieuw voor de EU. In februari 2011 al schaarde de Europese Raad zich achter de EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95%* te verminderen. Op 8 maart 2011 publiceerde de Europese Commissie haar mededeling “Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050”.

Deze routekaart bestudeert hoe Europa de 2050-doelstelling op een kostenefficiënte manier kan bereiken. Uit de analyse van verschillende scenario’s komen volgende zaken naar voor:

 • Tegen 2050 zou de EU haar emissies intern met 80%* moeten verminderen. Om dit doel op een kostenefficiënte manier te behalen, worden volgende mijlpalen vastgelegd:
  • -60%* in 2040.
  • -40%* in 2030.

Het voorgestelde reductiepad komt neer op een jaarlijkse reductie met ongeveer 1%* tot 2020, daarna een versnelde vermindering van 1,5% tussen 2020 en 2030, om dan tussen 2030 en 2050 verder te stijgen tot 2% per jaar. De jaarlijkse emissievermindering kan na verloop van tijd groter worden omdat meer betaalbare technologieën beschikbaar worden.

 • Alle sectoren moeten bijdragen. In sommige sectoren is er wel meer potentieel dan in andere, dus wordt er per sector een reductievork naar voor geschoven.
 • De transitie naar een koolstofarme economie is haalbaar en betaalbaar, maar vereist wel innovatie en investeringen.
 • Deze overgang heeft verschillende voordelen:
 • Gezondheidsvoordelen door een betere luchtkwaliteit,
 • Nieuwe banen door o.a. innovatie, versnelde renovaties van gebouwen, …
 • Daling van de energiefactuur voor burgers, bedrijven en overheden,
 • We worden minder afhankelijk van dure ingevoerde olie en gas,

In de achtergronddocumenten bij de Routekaart worden de Europese doelstellingen op (middel)lange termijn verder opgesplitst tussen een doelstelling voor de ETS-sectoren en een doelstelling voor de niet-ETS-sectoren. Zo schuift de Commissie in 2050 een Europese niet-ETS-doelstelling tussen de 66 en 71% t.o.v. 2005 naar voor.

 

*t.o.v. 1990