Alpro verplicht zichzelf onder de 2°C-doelstelling te blijven

Op de Klimaat- en Energietop in Gent getuigde Greet Vanderheyden, Sustainable Development Manager van voedingsbedrijf Alpro, over de rol die voedingsbedrijven kunnen spelen in een globale klimaataanpak. Een van haar meest opvallende cijfers was dat voedselproductie in Europa een voetafdruk heeft van 20 à 30 procent. In het klimaatverhaal speelt de voedingsindustrie dus een aanzienlijke rol. Nochtans krijgt deze sector in klimaatplannen en media minder aandacht dan pakweg naar mobiliteit of energiezuinig bouwen.

Foto Greet Vanderheyden (sustainability manager Alpro) op de Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december 2016Alpro is de Europese pionier en marktleider van drinks en voedingsproducten op basis van soja en breidde dit gamma uit met drinks gemaakt van amandelen, hazelnoten, rijst, haver en kokos. Het Belgische bedrijf is vandaag een internationale speler met drie fabrieken in Wevelgem, Kettering (Verenigd Koninkrijk) en Issenheim (Frankrijk) met 1.200 werknemers. Plantaardige zuivelalternatieven zijn in de EU goed voor 4 procent van de zuivelmarkt.

1# Vermeden impact is de grootste impact

Duurzaamheid zat het bedrijf altijd al ingebakken, maar in de laatste twee jaar verdiepte Alpro zijn denken en handelen op dit vlak verder aan de hand van onder meer 'One Planet Thinking'.

Alpro liet vorig jaar becijferen wat de impact is van zijn plantaardige producten op de ecologische voetafdruk. De verkoop van de één-literverpakking van de gewone sojadrink bespaart meer CO2 dan de emissies van de drie fabrieken samen. 'Het zijn dus de consumenten die onze globale CO2-voetafdruk verlagen, enkel en alleen door te kiezen voor een plantaardig alternatief', stelt Vanderheyden.

2#  Energie-efficiëntie

Alpro was één van de eerste bedrijven ter wereld dat zichzelf verplichtte onder de 2°C-doelstelling van klimaatopwarming te blijven.  Het bedrijf engageert zich onder andere in het kader van het Climate Savers-programma van WWF.

Het bedrijf bereikt haar CO2-doelstelling onder meer via energie-efficiëntie in haar fabrieken. Alpro zet in op energiebesparing en ziet hier nog veel winst in, zoals het innovatief benutten van restwarmte. Verpakking vormt 23 procent van Alpro’s CO2-voetafdruk, energie 19 procent, en transport en sourcing 17 procent.

Inzake sourcing doet Alpro doet het nodige om grondstoffen met zorg te kiezen en de productiecyclus duurzaam te laten verlopen. Soja, een subtropisch gewas, heeft immers geen goede reputatie. In Zuid-Amerika vindt ontbossing plaats voor de sojateelt en is het gewas niet gmo-vrij. Bovendien is 90-95% bestemd voor veeteelt. De soja die Alpro gebruikt, is wel duurzaam.

Alpro koopt 50% van zijn sojabonen uit niet-ontboste gebieden in Canada, waar een heel streng sourcing-beleid wordt gevoerd aan de hand van ProTerra-certificatie. De overige 50% van de sojabonen komt uit de EU, zoals Frankrijk en Italië. Alpro stelde vast dat de voetafdruk van watervervoer uit Canada lager is dan vervoer over de weg uit bijvoorbeeld Italië.

#3 Steun innovatie

Greet Vanderheyden hield een positief gevoel over aan de Klimaat- en Energietop in Gent. 'De discussie was genuanceerd en het ambitieniveau zat goed.' Verschillende sprekers gaven duidelijk aan dat er nood is aan een heuse systeeminnovatie. Zelf past Alpro dit beleid toe door voortdurend in te zetten op innovatie.

Foto testvelden voor soja in Merelbeke (2016)Het bedrijf slaagde er bijvoorbeeld in soja te verbouwen rond zijn zuidelijk gelegen Franse fabriek en steunt ook onderzoek voor toepassing in Vlaanderen en Nederland. Het gewas kan een lokale troef worden voor landbouwers. Soja is immers een efficiënt rotatiegewas dat stikstof bindt in de bodem en minder bemest hoeft te worden. Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met ILVO, de KU Leuven, Colruyt en Aveve.

Behalve het project rond lokale sojateelt lopen nog andere onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld naar andere plantaardige eiwitten. Alpro vindt het belangrijk dat de overheid onderzoek ondersteunt. 'We zien graag een ambitieus en stabiel beleid waar iedereen mee gebaat is.'