Tijdens de Vlaamse Klimaat- en Energietop op 1 december sloot de Vlaamse Regering een Klimaat- en Energiepact af.

Op donderdag 1 december 2016 kwamen de klimaat- en energietrajecten van de Vlaamse Regering samen op de Vlaamse Klimaat- en Energietop in Gent.

Alle hens aan dek tegen klimaatverandering. Niet enkel de overheid of individuele burgers, maar ook bedrijven, sectoren en het middenveld kunnen het verschil maken. Bekijk de ingediende engagementen en maak jouw eigen engagement bekend!

De Vlaamse ministers slaan de handen in elkaar voor een beter klimaat met straffe klimaatambities voor de eigen organisatie.